Öppen arena för samtal, kunskap och debatt

Vi vill väcka nyfikenhet och vara en plats för möten mellan människor och olika perspektiv. Genom ett rikt programutbud är vi en mötesplats för näringsliv, kultur, ideella krafter, akademien, det offentliga och allmänheten. Vi bidrar med perspektiv på både historien och viktiga samtidsfrågor.

Program

 • Vernissage ” Kroknäbbarnas tid – möten med svenska rovfåglar”

  - Stora hallen och Hörsalen Värmlands Museum

  Kroknäbbarnas tid

  Vernissage, föredrag och bildvisning med fotografen Patrik Olofsson.

  Utställningen tar sin utgångspunkt i Patrik Olofssons bok Kroknäbbarnas tid. En stor del utgörs av stora färgfoton från boken, kompletterade med korta texter. Det största avsnittet handlar om daglevande rovfåglar. En mindre del om ugglor.

  Hur jagar rovfåglar? Vad äter dom? Var bor dom? Hur är det med synen? Hur ser en ugglas öron ut och varför hör de så bra?Och var de inte nästan utrotade? Och hatade?

  Se mer under Utställningar.

   

 • Sportlov på museet

  - Stora hallen Värmlands Museum

  Flygövningar

  Vem vill inte kunna flyga? Låt utställningen Kroknäbbarnas tid inspirera dig till att pröva nya sätt att vika papperssvalor och prova hur långt de kan flyga.

  Med våra museipedagoger.

  Från 4 år.

  Entré : Barn gratis. Medföljande vuxen 80:-

   

 • Sportlov på museet

  - Stora hallen Värmlands Museum

  Flygövningar
  Vem vill inte kunna flyga? Låt utställningen Kroknäbbarnas tid inspirera dig till att pröva nya sätt att vika papperssvalor och prova hur långt de kan flyga.

  Med våra museipedagoger.

  Från 4 år.

  Entré : Barn gratis. Medföljande vuxen 80:-

   

 • Sportlov på museet

  - Stora hallen Värmlands Museum

  Flygövningar
  Vem vill inte kunna flyga? Låt utställningen Kroknäbbarnas tid inspirera dig till att pröva nya sätt att vika papperssvalor och prova hur långt de kan flyga.

  Med våra museipedagoger.

  Från 4 år.

  Entré : Barn gratis. Medföljande vuxen 80:-

   

 • Kristina Persson om Agenda 2030 och Nordens roll i världen

  - Värmlands Museum Hörsalen

  Kristina Persson  berättar om arbetet med hållbar utveckling, Agenda 2030 och Nordens roll i världen.

  Om vår tids stora utmaningar och hur världen har samlats bakom Agenda 2030.

  Var står Sverige och vad kan de Nordiska länderna göra tillsammans?

  Kristina Persson är ekonom med lång erfarenhet av nordiskt samarbete bl a som Föreningen Nordens förbundsordförande 2007 – 2011. Vice ordförande i Riksbanken 2001 – 2007, Framtids – och Nordenminister 2014 – 2016 i s-regeringen, riksdagsledamot 91 – 95, EU parlamentariker under 1995, Landshövding i Jämtland 1995 – 2001.

  Grundare av Tankesmedjan Global Utmaning 2005, en tankesmedja som verkar för en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling i Sverige och globalt.

  Fri entré till föredraget.

  Ett samarrangemang mellan Föreningen Norden, Värmlands Museum och Karlstads kommun.

 • Sportlov på museet

  - Bruket Värmlands museum

  Collage i Bruket

  Inspireras av Lasse Sandbergs bilder och skapa din egen sagovärld i ett collage.

  Med våra museipedagoger.

  Från 4 år.

  Entré: Barn gratis, medföljande vuxen 80:-

 • Sportlov på museet

  - Bruket Värmlands museum

  Collage i Bruket
  Inspireras av Lasse Sandbergs bilder och skapa din egen sagovärld i ett collage.

  Med våra museipedagoger.

  Från 4 år.

  Entré: Barn gratis, medföljande vuxen 80:-

 • Glädjen att se på fåglar!

  - Värmlands Museum Hörsalen

  Glädjen att se på fåglar!
  – var ser man dem och hur kommer det sig att de behöver värnas?

  Bildvisning och samtal med Lars – Ola Westerlund

  Fågelskådningen blir allt vanligare Sverige.  Lars-Ola Westerlund har skådat fågel länge och sätter här pränt på vad fågelglädje är för honom med resonemang och bilder tagna  av honom själv och Linda Åström Halvorsen.

  Allt är inte bara ljust i fågel-Sverige. Var är t ex sånglärkan och storspoven som det var så mycket av förr? Vårfåglar, bra fågellokaler i närheten och var och när kan man följa med föreningarna ut i vår, det utlovas också!

  Fri entré till föredraget och utställningen ”Kroknäbbarnas tid” ( innan föredraget!)för medlemmar i Naturskyddsföreningen och Wermlands Ornitologiska förening.

  Övriga 80:-/ person

  Samarr.  Naturskyddsföreningen, Wermlands Ornitologiska Förening,Värmlands museum.

 • Cosplay & Trans

  - I utställningen Secret love

   

  Cosplay & Trans – en föreläsning om kopplingen mellan könsöverskridande identiteter och cosplay.

  Robin Aronsson, utbildad normkritisk sexualupplysare inom RFSU och likabehandlingsansvarig på NärCon ( ett spel – och cosplayevent) under 2015 ger en grundkurs i vad trans är och inte är. Och vad har det här med att klä ut sig till fiktiva karaktärer med det hela att göra?

  Sista helgen för utställningen Secret Love, om tabubelagd kärlek i Kina.

  *Cosplay kommer ursprungligen av “costume play” och går ut på att med hjälp av fantasifulla dräkter efterlikna karaktärer från serier, filmer eller spel. Dräkterna är oftast helt handgjorda och många av entusiasterna har lagt ner hundratals timmar på sin cosplay.
   

 • ”Konsumenten och kemikaliesamhället”.

  - Värmlands Museum Hörsalen

  Hormonstörande kemikalier och barns hälsa.

  En kurs på Karlstads Universitet. Två föreläsningar ges på Värmlands Museum. Öppna för alla.

  Bakgrunden till denna kurs är att kemikalier i vardagen och därtill kopplade hälsorisker är ett alltmer uppmärksammat område. Varje dag utsätts vi för en stor mängd skadliga kemikalier som läcker från vanliga konsumentprodukter och byggnadsmaterial. Det är exempelvis ftalater i mjukgjord PVC-plast och bisfenoler i hård och klar karbonatplast, bromerade flamskyddsmedel i stoppade möbler och elektronik, perfluorerade ämnen i förpackningar, bekämpningsmedel i maten och mycket mer. Hälsorisker till följd av sådan exponering är i vissa fall väletablerad medan vi i andra fall vet mycket litet.

 • Vernissage ”Japan & Racken – Tingens förgänglighet”

  - Värmlands Museum Cyrillushuset

  ”Japan & Racken – Tingens förgänglighet”

  Vernissage med musik och samtal i utställningen.

   

  Sekelskiftets internationella jugendstil med dess ornamentik, naturmotiv och starka betoning på konsthantverk är starkt influerat av japansk konst och estetik. 1854 öppnades Japan för omvärlden efter 250 års isolering och japansk konst spreds via världsutställningar och konsttidskrifter.

  Vid sjön Racken samlades en grupp konstnärer runt Christian Eriksson och Bröderna Erikssons Möbelverkstad, Gustaf och Maja Fjaestad utgjorde en förtrupp.Här förenades konst och liv med estetiska och sociala ideal.

  I den här utställningen får vi se möbler av Christian Erikssons arkitektvänner Ragnar Östberg, Elis Benckert, Axel Lindegren och Carl Westman. Värmlands Museum visar sin samling av ukiyo-e ( japanska träsnitt)och berättar om den japanska estetikens kännetecken.

  Läs mer under Utställningar!

 • Blir man en bättre människa om man kan mycket?

  - Museikaféet Värmlands Museum

   Blir man en bättre människa om man kan mycket?

   Vegetarisk soppa & bröd från kl 17.30 (80 kr). (Ät gärna den!Bokcafét är ekonomisk garant för 20 portioner. Det är bokkafeets hyra…)

  Samtal med inledning av Carlgöran Holm kl 18. Han inleder samtalet genom att berätta om den franska 1700-tals upplysningsfilosofen, författaren, kritikern, brevskrivaren, allvetaren Denis Diderot och hans arbete kring bl.a. den franska nationalencyklopedin.

  Denis Diderot var en centralgestalt bland de franska upplysningsfilosoferna inte minst på grund av att han var en av redaktörerna bakom den franska nationalencyklopedin. Men Diderot var så mycket mer – böcker som ”Nunnan” ”Jacob fatalismen och hans husbonde”  ”Rameaus  brorson” var enligt många banbrytande och som teater- och konstkritiker visade han vägen mot en professionell kritikerroll. Diderot var som en vulkan med ständiga utbrott.

  Den så kallade upplysningstiden ställde nya frågor – banade väg för det sekulariserade samhället, men var det rätt frågor och vilka svar har vi ärvt? Föds vi goda? Blir vi människor mer moraliska och empatiska om vi kan mer om vår omvärld?

  Frågorna är många och om upplysningens arv är du välkommen att resonera den 29 mars.

   

  Arrangör: Karlstads Bokcafé

  Kontaktperson: Görrel Westander 0708-210721

   

 • Samtidskonstens uppgift är att starta samtal!

  - Museikaféet Värmlands Museum

  Samtidskonstens uppgift är att starta samtal!

  Vegetarisk soppa & bröd från kl 17.30 (80 kr). (Ät gärna den! Bokcafét är ekonomisk garant för 20 portioner. Det är bokkkaféets hyra…)

  Samtal med inledning av Margareta Wallin Wictorin kl 18.00.Hon är konst- och kulturvetare på Karlstads universitet, och visar några exempel från olika konstarter, världsdelar och konstriktningar, även konst med politiskt innehåll. Utifrån det startar vi sedan våra gemensamma filosofiska funderingar kring konstens roll i vårt samhälle.

  Arrangör: Karlstads Bokcafé

  Kontaktperson: Andreas Öjehag 070-4040102

   

   

 • Build up Nepal

  - Hörsalen Värmlands Museum

  BUILD UP NEPAL                    

  En föreläsning med Björn Söderberg, en entreprenör utan gränser.

  Björns vision är att kombinera socialt ansvar med lönsamhet, hur lönsamma företag kan bygga en hållbar framtid. Hans metod bygger på principen hjälp till självhjälp.

  Efter jordbävningen 25 april 2015 startade Björn ”Build up Nepal”, en icke vinstdrivande verksamhet, som jobbar med att bygga upp fattiga byar efter katastrofen. Utmaningarna är enorma. Nepal skall byggas upp med lokala resurser av lokala entreprenörer. Varje hus som byggs blir en utbildning. ”Build up Nepal” lär bland annat ut hur man tillverkar earth bricks med lera, sand, cement med en enkel maskin.

  Entré 100:-

  IDELLA FÖRENIGEN TRINITY KARLSTAD

  Vill verka för att ge stöd till barn och ungdomars omsorg och skolgång i nepalesiska byn Malagiri.
  Föreningen TRINTY startade 2008 och en skola stod färdig 2011. I skolan går 60 barn i åldersgruppen
  3 till 9 år.

  Föreläsningen är ett samarrangemang mellan föreningen Trinity och Värmlands Museum.
  Välkommen!