Bevara för kommande generationer

I Värmland finns en mängd unika målningar, interiörer, möbler och andra kulturföremål i så väl privata hem som i offentliga miljöer. Saker och miljöer slits och åldras både av användning och av ljus, temperatur och luftkvalitet. Flagnar färgen i den vackra takmålningen, har förgyllningen släppt på spegelramen, har du den tavla som är smutsig eller gått sönder? Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

Flätning av rottingsitsar på stolar från 1953 av Erik Schambert.

Att möta ett verkligt föremål som använts av en människa i en svunnen tid kan beröra starkt och ge en känsla av samhörighet med dem som varit här före oss.


Rådgivning & tjänster

Inventering och åtgärdsprogram


För Svenska Kyrkan, kommuner och landsting och andra offentliga aktörer som förvaltar miljöer, inventarier och konstsamlingar kan vi vara ett stöd i arbetet med planering och prioritering av åtgärdsbehoven. Konservatorn genomför en inventering och förundersökning som kan leda till ett åtgärdsprogram med beskrivning över vad som behöver åtgärdas och varför samt hur arbetet ska utföra eller en vård- och underhållsplan för att förebygga större skador och problem. En förundersökning kan innehålla beskrivning av befintliga ytor, undersökning och beskrivning av tidigare ytskikt, materialanalyser och tester av metod och material men även referenser till historiska källor och arkiv. Resultatet utgör grunden till ett åtgärdsprogram.

Åtgärdsprogrammet är ett viktigt underlag vid prioritering och planering av konserveringsinsatser på både kort och lång sikt. För Svenska kyrkan är dokumentet nödvändigt vid ansökan om tillstånd hos länsstyrelsen och ekonomiskt bidrag hos stiftet. Även andra verksamheter och privatpersoner behöver dokumentet för att kunna söka tillstånd och bidrag från länsstyrelsen till insatser på föremål och interiörer som är utpekade som bevaransvärda. Ett detaljerat åtgärdsprogram med arbetsbeskrivningar kan också komma till god användning i förfrågningsunderlaget vid ett eventuellt anbudsförfarande.

Konservering och restaurering


Vi åtar oss både större och mindre uppdrag inom konservering och restaurering. Allt från enstaka konstverk eller föremål till hela interiörer. Våra kunder är privatpersoner, företag och offentliga verksamheter. En konservators uppgift är att förebygga nedbrytning och åldrande hos ett föremål och se till att det kan bevaras så oförändrat som möjligt. Effekten av en skada ska minimeras såväl estetiskt som funktionellt men utan att lägga till eller dölja tidigare ingrepp. Exempel på konservering och förebyggande arbete är ytrengöring, fästning av ytskikt, stabilisering av strukturmaterial och mögelsanering. För att skapa ett bra helhetsintryck behöver man ibland retuschera skador.

Utbildning och rådgivning


Anlita oss gärna för kurser och utbildningsdagar om skadeförebyggande vård och förvaring samt hantering av bemålade föremål och miljöer. Vi vänder oss till exempel till personal i kyrkor och andra verksamheter som hanterar konst och inventarier i offentliga miljöer

Vi erbjuder naturligtvis kostnadsfri rådgivning till både privatpersoner och verksamheter kring frågor som har med bevarande och hantering av konst, föremål och interiörer att göra.

 

Välkommen att kontakta oss!